prezracevanje-sportne-dvorane-telovadnice-klimatizacija

Ventilacija sportske dvorane

Klimatizacija i ventilacija sportske dvorane zahteva veliku količinu izmene vazduha. U sportskim dvoranama posebno je potrebno paziti na ekstreme – kad je u dvorani veliki broj ljudi u kratkom vremenu (tokom sportskog događaja). Potrebno je naći optimalnu tačku, kod koje ćemo se klimatizacijom i ventilacijom pobrinuti da dvorana ne potroši previše energije za rad, a da istovremeno ima dovoljnu sposobnost hlađenja i provetravanja kada je puna sportista i navijača. Istovremeno je važno i koju temperaturu i vlagu održavamo zbog životnog veka parketa u sportskoj dvorani. I na kraju, svaku sportsku dvoranu moguće je optimizovati, a njenu energiju prodavati (!) susednim zgradama.

Pogodne klima komore: Trisolair 52/59 | Dosolair 54 | Adsolair 56/58 | Resolair 62/66 | Resolair 64/68 | Adconair 76 | AquaCond 44 | Rewatemp

Emergency Call

In case of urgent, feel free to ask questions.

Start typing and press Enter to search