Klima uređaj Resolair s visokoefikasnim regenerativnim rezervoarom toplote

Uređaji grupe Resolair 64 i 68 dostižu s regenerativnim sistemom za povrat toplote (regenerativni rezervoar toplote), uz niske unutarnje padove pritiska, najviše stepene povrata toplotne energije. Resolair uređaji odlikuju se najvišom toplotnom i električnom efikasnošću, pa su stoga u širokoj upotrebi pri komfornoj klimatizaciji. Kombinacija visoko efikasnih komponenti s preciznom regulacijom i upravljanjem garantuje ekonomične režime rada s najvišim stepenom ugodnosti. Kompresorski rashladni sistem, integriran u grupi 68, povećava rashladnu snagu celoga sistema pri višim spoljnim temperaturama.

Ostale karakteristike i opcije:

 • filtracija vazduha u svakom režimu rada,
 • funkcija rada bez povrata toplotne energije,
 • individualno prilagodljivi parametri,
 • uređaj izrađen u potpunosti i spreman za rad, sadrži sve elemente za komfornu klimatizaciju, uključujući elemente regulacije i upravljanja,
 • intenzivna kontrola kvaliteta sa probnim radom uređaja u proizvodnji.

Opcije

 • klapna opticajnog vazduha,
 • toplovodni grejač vazduha,
 • vodeni hladnjak vazduha (Grupa 64),
 • reverzibilni kompresorski rashladni sistem (Grupa 68),
 • prigušivači zvuka,
 • izvedba za spoljnu montažu,
 • iskorišćenje otpadne toplote kompresorskog rashladnog sistema za različite namene grejanja (Grupa 68),
 • razred toplotnih mostova TB1,
 • daljinski nadzor,
 • i mnogo više.

Ukratko

 • Za povrat toplotne i rashladne energije
 • Temperaturni učinak iznad 90%
 • Razred energetske efikasnosti H1 po EN 13053:2012
 • Opciono korozijsko otporna akumulaciona masa od polipropilena za kompaktne i lagane uređaje
 • Energetski efikasni EC ventilatori, s aktivnom regulacijom zapreminskog protoka i sa nadzorom vibracija
 • Integrisani kompresorski rashladni sistem (Grupa 68)
 • Dvostepena filtracija dovodnog vazduha
 • Učinak povrata vlage do 70%
 • Ispunjava uslove VDI 6022
 • Veličina i materijal regenerativne mase mogu se birati

Demo rada uređaja Resolair – regenerativni rezervoar toplote

Opis rada – regeneracija Resolair 64 / 68

Uređaj sadrži dva akumulatora toplote s visoko efikasnom akumulacijskom masom, kroz koje se naizmenično propušta spoljni i povratni vazduh. Akumulacijska masa ima karakteristiku da brzo preuzima toplotu iz toplog vazduha te je isto tako brzo i predaje hladnom vazduhu.

Ispred i iza akumulatora smešten je sistem klapni. Sistem klapni s unutrašnje strane – pri ventilatoru, pogonjen je elektromotorima, a sistem klapni na suprotnoj strani akumulacijske mase – na spoljnoj strani, funkcioniše dinamički. Ventilatori dovodnog i povratnog vazduha istovremeno transportuju hladan vazduh kroz jedan akumulator toplote, a topli vazduh kroz drugi. U jednom akumulatoru toplota povratnog vazduha se akumulira, dok se istovremeno u drugom akumulatoru akumulisana toplota predaje spoljnom vazduhu.

Temperaturni učin regenerativnog energetskog prenosnika iznosi preko 90%. Uređaj tako povrati skoro svu toplotnu energiju povratnog vazduha. Stoga, ukoliko postoje fiksna grejna tela ili su transmisijski gubici pokriveni unutrašnjim izvorima toplote, dogejač dovodnog vazduha nije potreban. Iako grupa Resolair ima vrlo visok učin povrata toplote, odleđivanje izmenjivača toplote, upravo zbog ugrađenog regenerativnog sistema za povrat toplote, nije potrebno. Tako nema potrebe za grejnom snagom predviđenom za taj režim rada.

U zimskom režimu rada se u regenerativnom sistemu za povrat toplotne energije pojavljuje i povrat vlage. Učin povrata vlage iznosi do 70%, tako da u većini slučajeva nema potrebe za ugradnjom dodatnog ovlaživača dovodnog vazduha. Porastom spoljne temperature moguće je, sistemom regulacije povrat toplote smanjiti sve do režima slobodnog hlađenja. Ako je temperatura spoljnog vazduha viša od temperature prostora, uređaj obrne i počne raditi u režimu povrata rashladne energije s jednako visokim učinima kao pri povratu toplotne energije. Za odvođenje visokih unutarnjih opterećenja pri višim spoljnim temperaturama, dodatno se uključi integrisani kompresorski rashladni sistem (Grupa 68).

Dokumenti

Emergency Call

In case of urgent, feel free to ask questions.

Start typing and press Enter to search