Bazenski klima uređaji za privatne bazenske prostore s unakrsno-protivstrujnim izmenjivačem toplote

Bazenski klima uređaji grupe ThermoCond 19 su multifunkcionalni kompaktni sistemi za klimatizaciju privatnih bazenskih prostora. Svi uređaji se tokom izrade i u trenutku puštanja u pogon optimalno prilagođavaju vašim zahtevima. Kombinacija visoko efikasnih komponenti s preciznom regulacijom i upravljanjem uvek garantuje ekonomične režime rada s najvišim stepenom ugodnosti. ThermoCond bazenski klima uređaji odvlažuju, greju i ventiliraju bazenske prostore i uz ugodnu klimu čine idealnu zaštitu građevinske konstrukcije. Dodatni sistemi grejanja kao što su radijatorsko ili podno grejanje nisu potrebni.

Integrisana toplotna pumpa povećava ukupni izlaz toplote uređaja i omogućava odvlaživanje vazduha u prostoru bazena čak i u režimu cirkulišućeg vazduha. Takođe je moguće koristiti postojeću domaću toplotnu pumpu za energetski efikasno grejanje dovodnog vazduha.

Ostale karakteristike i opcije:

 • filtracija vazduha u svakom režimu rada,
 • toplovodni grejač vazduha,
 • zvučno optimizovano plastično kolo ventilatora (rotor) za još tiši rad (od
  19/29 20 01),
 • individualno prilagodljivi parametri,
 • uređaj izrađen u potpunosti, spreman za rad i sadrži sve elemente za
  komfornu klimatizaciju, uključujući elemente regulacije i upravljanja,
 • intenzivna kontrola kvaliteta sa probnim radom uređaja u proizvodnji.

Opcije

 • By-pass klapna,
 • regulaciona sprega između temperature bazenske vode i temperature bazenskog vazduha,
 • izvedba uređaja u skladu s VDI 6022,
 • kondenzator bazenske vode (KBV),
 • izvedba uređaja s korišćenjem energenta kućne toplotne pumpe za
  grejanje DV,
 • daljinski nadzor,
 • i mnogo više.

Ukratko

 • Odvlažuje, ventilira i greje
 • Izmenjivač toplote (rekuperator) otporan na koroziju izrađen od polipropilena
 • Dvostepeno rekuperativno vraćanje toplotne energije
 • Energ. efikasni EC-ventilatori
 • Kontinualno upravljana klapna opticajnog vazduha
 • Različite mogućnosti položaja kanalnih priključaka
 • Kompaktna konstrukcija uređaja znači manje potrebe za prostorom
 • Integrisana upravljačka i regulacijska oprema, kompatibilna sa svim CNS
  sistemima
 • Opcija: Upravljanje uređajem preko web browsera

Bazenski klima uređaji ThermoCond 29 za bazen u privatnoj kući

thermocond-19-thermocond-29

Opis rada

Grejanje opticajnim vazduhom

Ako u slučaju nekorišćenja bazena nema zahteva za regulacijom temperature i vlage, uređaj radi u režimu “100% opticajni vazduh”. Cirkulacija vazduha u bazenskom prostoru je svakako zagarantovana. Kod zahteva za grejanjem, dovodni vazduh se, u skladu s potrebama, zagreva pomoću toplovodnog grejača vazduha na zahtevanu temperaturu.

Odvlaživanje spoljnim vazduhom zimi

U unakrsno-protivstrujnom izmenjivaču toplote i na isparivaču toplotne pumpe se povratnom vazduhu (vazduh iz bazenskog prostora) oduzme višak senzibilne i latentne toplote te se ista preda svežem vazduhu. Ako grejna snaga toplotne pumpe ne zadovoljava, dovodni vazduh se dogreva preko toplovodnog grejača vazduha. Višak toplotne energije se može upotrebiti za grejanje bazenske vode pomoću opcijskog kondenzatora bazenske vode.

Ljetni režim rada

Povišenjem vlage spoljnog vazduha klapna opticajnog vazduha se kontinualno zatvara. Pri visokoj vlazi spoljnog vazduha klapna opticajnog vazduha zatvori se potpuno. Uređaj radi pomoću izmenjivača topline – rekuperatora, u režimu 100% spoljnog vazduha.

Odvlaživanje opticajnim vazduhom

U režimu rada opticajnim vazduhom, povratni vazduh se na isparivaču toplotne pumpe odvlažuje. Zbog prethodnog prolaza vazduha kroz izmenjivač topote – rekuperator, snaga odzvlaživanja se znatno poveća. S tom izmenom toplote na drugoj strani izmenjivača toplote postižu se izuzetni rezultati. Predgrejani i odvlaženi vazduh se tada, na izlazu iz rekuperatora, dogreje na kondenzatoru toplotne pumpe i kao dovodni vazduh vodi se nazad u bazenski prostor. Udeo energije potrebne za odvlaživanje u visini od 0,25 kWh/kg znači, da je toplotna pumpa optimalno dimenzionisana. Ako grejna snaga toplotne pumpe ne zadovoljava, dovodni vazduh se dogreva preko toplovodnog grejača vazduha.

Režim rada korišćenjem energenta kućne toplotne pumpe

Postojeća kućna toplotna pumpa može energetski efikasno doprineti grejanju vazduha bazenskog prostora. Energent kućne toplotne pumpe je priključen na toplovodni grejač vazduha. Po pravilu, niska temperatura vazduha kućne toplotne pumpe ne zadovoljava grejne potrebe dovodnog vazduha. Stoga je toplovodni grejač vazduha u klima komori ugrađen u efikasnoj kombinaciji sa vazduhom hlađenim kondenzatorom toplotne pumpe. Takvo rešenje ima tu prednost, da kućna toplotna pumpa može raditi s optimalnim COP. Oba sistema u kombinaciji greju dovodni vazduh na željenu temperaturu.

Savremeni zatvoreni bazeni – Reference

Dokumenti

Emergency Call

In case of urgent, feel free to ask questions.

Start typing and press Enter to search