prezracevanje-knjiznice-klimatizacija

Ventilacija i klimatizacija biblioteke

Ventilacija i klimatizacija biblioteke zahtevaju kvalitetno ventilisane prostore. Bitna je odgovarajuća klima i dovoljni intenzitet ventilacije, i u čitaonicama, gdje se čita, uči ili radi na računaru i zadržava velika većina posetilaca, i u bibliotekarskom delu, gde papir s vremenom dobiva svoj miris, zbog čega je potrebno dovoljno često menjati vazduh u prostoru. Veće biblioteke imaju i posebne zahteve za čistim sobama, odnosno prostorima (tzv. “clean rooms”) u kojima je potrebno precizno održavati potrebnu temperaturu i vlagu, kako bi se izuzetno stare arhivske knjige odgovarajuće čuvale i time se produžilo njihovo trajanje.

Za projekt Univerzitetske biblioteke u Splitu (HR) dobili smo nagradu Evropske komisije EU GreenBuildingAward za najbolji energetski projekt 2009. godine.

Pogodne klima komore: Adsolair 56/58 | Resolair 62/66 in Resolair 64/68Adconair 76 | RewaTemp  | Drysolair 11

Sažetak projekta: Univerzitetska biblioteka Split

Kompleks Univerzitetske biblioteke Split je otvoren i fleksibilan prostor koji premošćuje tradicionalne barijere između korisnika, biblioteka i bibliotekara. To je urbani, ali humanizovani prostor koji pruža kreativnu atmosferu pogodnu za učenje, pisanje i stvaranje.

Biblioteka uključuje i knjižaru, fabriku papira, prodajnu galeriju, izložbenu salu, kafić i restoran, multifunkcionalnu salu, mesto okupljanja učenika … Sadrži i posebne prostore za odlaganje sa specifičnim klimatskim i mikroklimatskim zahtevima za čuvanje i konzervaciju posebnih publikacija i pisane kulturne baštine.

Visoko efikasno energetsko rešenje

Zgrada je potpuno integrisano rešenje više klase sa najvišim stepenom optimizacije građevinske fizike.

U ranim fazama projekta planirali smo jedinstveni energetski koncept koji je podrazumevao blisku saradnju između arhitekte i dizajnera. Obim energetskog koncepta:

  • ventilacija i klimatizacija,
  • priprema energije za hlađenje,
  • priprema toplotne energije,
  • eksploatacija alternativnih izvora energije,
  • digitalna regulacija ili automatizacija zgrada,
  • centralni sistem nadzora.

Rešenje je dizajnirano sa visokim stepenom povrata energije iz izduvnog vazduha i optimizovano za primenu indirektnog adijabatskog hlađenja. Uz pomoć dvostruke fasade racionalno koristimo alternativnu opciju besplatnog hlađenja.

Svi energetski procesi međusobno su sinkronizirani, tako da objekt funkcionira kao inteligentna organska cjelina koja reagira na vanjske uvjete i prilagođava se željama korisnika. Zgrada neprestano štedi jer svoje procese racionalizira automatski.

Svi energetski procesi su međusobno sinhronizovani, tako da objekat funkcioniše kao inteligentna organska celina koja reaguje na spoljne uslove i prilagođava se željama korisnika. Zgrada neprestano štedi jer automatizuje svoje procese.

Rezultat

  • Ušteda energije: 70.800 €/godišnje
  • Smanjenje CO2: 149.600 kg/godišnje

Površina:
13.700 m2 (7 katova)

Obim:
40.000 m3

Br. mogući korisnici:
350-400

Količina dovodnog vazduha:
227.000 m3/h

Prosečna razmena:
5,6 1/h

Specifična toplotna snaga:
29,2 W/m2

Specifični kapacitet hlađenja:
78,0 W/m2

Električna struja:
49,1 W/m2

Ventilacija i klimatizacija biblioteke – Reference

Emergency Call

In case of urgent, feel free to ask questions.

Start typing and press Enter to search