Klima uređaj koji ima unakrsno-protivstrujno-unakrsni izmenjivač toplote

Uređaji grupe Trisolair 52 i 59 postižu najviše stepene povrata toplotne energije kod manjih i srednjih zapreminskih protoka vazduha, te su u širokoj upotrebi pri komfornoj klimatizaciji. Zbog kompaktne konstrukcije idealni su kod adaptacija objekata. Kombinacija visoko efikasnih komponenti s preciznom regulacijom i upravljanjem garantuje ekonomične režime rada s najvišim stepenom ugodnosti. Kompresorski rashladni sistem, integrisan u grupi 59, povećava kapacitet hlađenja celog sistema pri višim temperaturama i dodatno poboljšava odvlaživanje spoljnog vazduha. Klima uređaj ima unakrsno-protivstrujno-unakrsni  izmenjivač toplote.

Ostale karakteristike i opcije:

 • filtracija vazduha u svakom režimu rada,
 • izmenjivač toplote (rekuperator) od polipropilena, otporan na koroziju,
 • toplovodni grejač vazduha,
 • individualno prilagodljivi parametri,
 • uređaj izrađen u potpunosti i spreman za rad, sadrži sve elemente za komfornu klimatizaciju, uključujući elemente regulacije i upravljanja,
 • intenzivna kontrola kvaliteta sa probnim radom uređaja u proizvodnji.

Opcije

 • By-pass klapna,
 • klapna opticajnog vazduha,
 • vodeni hladnjak vazduha,
 • reverzibilni kompresorski rashladni sistem (Grupa 59),
 • promenljiv položaj ventilatora,
 • prigušivači zvuka,
 • izvedba za vanjsku montažu,
 • klasa toplotnih mostova TB1,
 • daljinski nadzor,
 • i mnogo više.

Ukratko

 • Temperaturni učinak iznad 80% s trostepenim rekuperativnim povratom toplote
 • Razred energetske efikasnosti H1 po EN 13053:2012
 • Energetski efikasni EC-ventilatori
 • Integrisani kompresorski rashladni sistem (Grupa 59)
 • Kompaktna konstrukcija uređaja
 • Integrisana funkcija odmrzavanja
 • Integrisana upravljačka i regulaciona oprema, kompatibilna sa svim CNS sistemima
 • Ispunjava uslove VDI 6022

Opis rada

Režim s povratom toplotne energije

Pri niskim spoljnim temperaturama, uređaj radi u režimu povrata toplpotne energije iz povratnog vazduha na spoljni vazduh. Unakrsno- protivstrujni izmenjivač toplote može povratiti preko 80% u povratnom vazduhu sadržane toplotne energije. Standardno ugrađen toplovodni grejač vazduha, obzirom na potrebe, pokriva ventilacione i transmisione gubitke objekta.

Režim sa smanjenim povratom toplotne energije*

Pri rastu spoljnih temperatura, smanjuje se potreba za povratom toplotne
energije. Željena temperatura dovodnog vazduha se dostiže kontinualnom
regulacijom sistema klapni koje su ugrađene u uređaju. Pri rastu spoljne
temperature, sistem klapni se postavlja na režim bez povrata toplotne energije. Konstrukcija samih klapni značajno smanjuje unutrašnje padove pritiska u uređaju a time i potrebnu snagu motora ventilatora.

* moguće samo sa opcijskom By-pass zaklopkom

Grejanje opticajnim vazduhom*

U režimu “opticajni vazduh”, klapne spoljnog i otpadnog vazduha, potpuno su zatvorene. Dovodni vazduh se greje na željenu temperaturu pomoću toplovodnog grejača vazduha. Tako se mogu prostori koji nisu
stalno u upotrebi, kao na primjer učionice ili sportske dvorane, pre upotrebe, vrlo brzo zagrejati.

* moguće samo s dodatnom klapnom opticajnog vazduha.

Letnji režim rada

Kad je temperatura spoljnog vazduha viša od temperature povratnog vazduha, koristi se visoko efikasni izmenjivač toplote – trostepeni rekuperator, za povrat rashladne energije. Njime se topli spoljni vazduh hladi s povratnim vazduhom. Režim hlađenja za tip uređaja 59: Pri visokim temperaturama spoljnog vazduha, izmenjivač toplote – rekuperator hladi spoljni vazduh (povrat rashladne energije). Time se smanjuje potrebna priključna snaga kompresorskog rashladnog sistema, koji hladi dovodni vazduh na željenu temperaturu, te ga po potrebi i odvlažuje. Kada spoljni vazduh, zbog drugačijih vrednosti temperature, nije potrebno hladiti, izmenjivač toplote – rekuperator se zaobilazi.

Dokumenti

Emergency Call

In case of urgent, feel free to ask questions.

Start typing and press Enter to search