Rashladni uređaj za uklanjanje viška toplote iz prostora sa velikim toplotnim opterećenjem , s „adijabatskim” hlađenjem isparavanjem

Sistem hlađenja s rashladnom vodom moguće je pronaći u različitim područjima: ili za odvođenje viška toplote iz prostora s velikim toplotnim opterećenjem, za hlađenje industrijskih proizvodnih procesa, ili za komfornu klimatizaciju u objektima. Uređaji grupe Hybridtemp 97 i 98 su za tu namenu optimalno prilagođeni. Uređaj “sve u jednom” nudi efikasan sistem hlađenja, na najmanjem mogućem prostoru. Komponente za hlađenje koje obično moraju biti postavljene u ili na objektu, po pravilu nisu potrebne – a to bitno smanjuje ukupne investicione troškove. Rashladni uređaj Hybridtemp je bio razvijen u dve različite verzije, kao grupa 97, gdje je dat naglasak na dostizanju optimalnih koeficijenata korisnosti a što se iskazuje kroz vrlo visoku efikasnost, i grupa 98, gdje je dat naglasak na postizanju što viših performansi na što manjem prostoru. Kombinacija visoko efikasnih komponenti s preciznom regulacijom i upravljanjem garantuje efikasne režime rada.

Ostale karakteristike i opcije:

 • Visoka antikoroziona zaštita sa cink elektrodom, zaštita sastavnih delova s uronjenom katodnom zaštitom, kao i sastavni delovi od plastičnih materijala,
 • ugradnja elektronskog ekspanzionog ventila,
 • energetski ekonomični EC-Ventilatori /EffiVent,
 • Filtracija vazduha u svakom režimu rada,
 • individualno prilagodljivi parametri,
 • uređaj izrađen u potpunosti i spreman za rad, sadrži sve elemente za komfornu klimatizaciju, uključujući elemente regulacije i upravljanja,
 • intenzivna kontrola kvaliteta sa probnim radom uređaja u proizvodnji.

Opcije

 • regulacija mulja pri korištenju omekšane vode obzirom na provodljivost vode,
 • iskorišćenje otpadne toplote kompresorskog rashladnog sistema za različite namene grejanja,
 • daljinski nadzor,
 • i mnogo više.

Ukratko:

 • Efikasna proizvodnja rashladne energije uz upotrebu prirodnih izvora
 • Širok spektar snage pri istovremeno visokim vrednostima EER i ESEER
 • Pouzdana proizvodnja rashladne energije čak i pri vrlo visokim spoljnim temperaturama
 • Kompresorski rashladni sistem i sistem slobodnog hlađenja optimalno usklađeni u primeru upotrebe
 • Kompaktni rashladni uređaj s ugrađenim sistemom za odvod kondenzacijske toplote, tako da nema rashladnih elemenata po fasadi ili krovu
 • Niska potrebna protočna količina vazduha za odvođenje toplote
 • Integrisana upravljačka i regulaciona oprema, kompatibilna sa svim CNS sistemima.

Opis rada

Slobodno hlađenje i hlađenje isparavanjem

Pri umereno niskim temperaturama i vlazi spoljnog vazduha, toplotna energija, vezana u procesnoj vodi, odvaja se pomoću spoljnog vazduha. Za daljnje sniženje temperature spoljnog vazduha i povećanje rashladne snage, uključuje se hlađenje isparavanjem. Procesna voda se u srednjem izmjenjivaču toplote ohladi na željenu polaznu temperaturu. Regulacija rashladne snage je kontinualna.

Režim djelomičnog opterećenja sa slobodnim i hlapljivim hlađenjem: odvod kondenzacijske topline kompresorskog rashladnog sustava s OZ

Pri povišenju temperature i vlage vanjskog zraka smanjuje se učin hlapljivog hlađenja a s time i hlapljivim hlađenjem odvedena toplinska energija. Ako se procesna voda u srednjem izmjenjivaču topline ne može ohladiti na željenu temperaturu polaza, dodatno se ohladi na isparivaču kompresorskog rashladnog sustava. Kondenzacijska toplina nastala u režimu djelomičnog opterećenja odvodi se otpadnim zrakom u okoliš.

Režim normalnog opterećenja sa slobodnim hlađenjem i hlađenjem isparavanjem: odvod kondenzacijske toplote kompresorskog rashladnog sistema s OV i sa sekundarnim krugom

S povećanjem udela kompresorskog hlađenja u ukupnom bilansu potrebne rashladne snage, kondenzacijska toplina se odvaja u serijskoj kombinaciji izmjenjivača toplote. DDC upravljač reguliše mehanički rashladni sistem tako da se postigne optimalni faktor hlađenja EER.

Režim punog opterećenja: hlađenje s kompresorskim rashladnim sistemom

Kada su temperaturni uslovi najteži, sva se potrebna rashladna energija proizvede s kompresorskim rashladnim sistemom. Usled višestepenog odvoda kondenzacijske toplote, potrebna je niža protočna količina vazduha. Zahvaljujući hlađenju isparavanjem, postižu se niski pritisci kondenzacije, što ponovo vodi visokim faktorima hlađenja EER.

Dokumenti

Emergency Call

In case of urgent, feel free to ask questions.

Start typing and press Enter to search