Ugodnost u poslovnim prostorima i prostorima za boravak, postaje sve važnija komponenta kvalitetnog boravka. Na ugodnost čoveka u prostorima utiču temperatura i vlaga vazduha u prostoru.

Leta iz godine u godinu postaju sve toplija, zbog čega su veće potrebe za hlađenjem prostora. Samo u odgovarajuće ohlađenim prostorima, čovjek može raditi produktivno i kreativno.

Da bismo ohladili prostor, treba nam rashladna energija. Najviše se brinemo za rashladnu energiju u obliku rashladne vode, koja zatim kruži kroz rashladna tela i time hladi prostore.

rewatemp_toplotna-pumpa-rashladni-agregat

Šta je rashladni agregat i kako funkcioniše?

Za pripremu rashladne vode, najčešće upotrebljavamo uređaj, koji se u uobičajenoj praksi naziva rashladni agregat. Rashladni agregat je uređaj koji hladi rashladnu vodu koja kruži kroz rashladna tela. Hlađenje se provodi tako da se ohlađena voda, koja dolazi iz rashladnog agregata, u rashladnom telu zagreje od vazduha u prostoru, a prostor se pritom hladi. Rashladni agregat tu zagrejanu vodu hladi i ponovo šalje u prostore gde želimo hladiti.

U rashladnom agregatu, uz pomoć internog cirkulacionog kruga, toplota koja se oslobađa pri hlađenju, odvodi se u atmosferu. Tako, „odvedena“ toplotna iz rashladnog agregata, odvodi se u atmosferu preko vazdušnog izmenjivača, koji hladi spoljni vazduh ili delimično isparavanjem u rashladnim tornjevima.

Pogonska energija rashladnog agregata najčešće je električna energija. Najveća odlika rashladnih agregata je odnos između uložene električne energije i dobijene rashladne energije. Cilj svakog energetskog sistema je, uložiti što manje električne energije za što više rashladne energije – što odražava kvalitet sistema u visokom koeficijentu efikasnosti (COP).

Ljeti su ti odnosi, kod vazdušno hlađenih rashladnih agregata, vrlo nepovoljni. Zbog toga je u najtoplijim letnjim danima, zbog visokih spoljnih temperatura, rashladna energija najskuplja.

rewatemp-rewatemp-geotermalna-toplotna-pumpa-i-geotermalni-rashladni-agregat-u-jednoj-hibridnoj-jedinici
hladilni agregat-elektricna-energija-v-hladilno-energijo

Spektar rashladnih agregata Menerga

U firmi Menerga, razvili smo dva tipa rashladnih agregata, koji pripremaju rashladni medij na dva različita načina. Uređaj Rewatemp predaje kondenzacijsku toplotu mehaničkog rashladnog sistema, koja se oslobađa pri proizvodnji rashladne energije, natrag na izvor energije (podzemna voda, geosonde…), a uređaj Hybritemp, na spoljni vazduh.

 • Uređaj Rewatemp – rashladni agregat voda-voda i toplotna pumpa u jednom hibridnom uređaju, namenjen je za potrebe produkcije toplotne i rashladne energije istovremeno(!),
 • Uređaj Hybritemp 97/98 – rashladni agregat voda-vazduh, namenjen je za hlađenje pri visokim temperaturnim opterećenjima i hlađenje u industriji.
hladilni agregat-elektricna-energija-v-hladilno-energijo-2

Rashladni agregat voda-voda

hladilni-agregat-voda-voda

Reč je o kombinovanom, odnosno hibridnom uređaju, gde su kombinovani rashladni agregat i toplotna pumpa. Toplotna pumpa omogućuje:

 • simultanu proizvodnju medija za grejanje i rashladnog medija na temelju kojih se mogu smanjiti troškovi energije,
 • paralelni rad – bez prebacivanja između režima – hlađenje/grejanje,
 • kontrolnu regulaciju, zbog čega je moguće optimalno automatsko prilagođavanje potrebama za rashladnom i topliotnom energijom u zgradi,
 • Proizvodnja toplotne i rashladne energije uz 100 % korišćenja obnovljivih izvora energije.
 • I još mnogo više …

Rashladni agregat voda-vazduh

hladilni-agregat-voda-zrak

Reč je o sistemu sa slobodnim hlađenjem, „adijabatskim“ hlađenjem isparavanjem i integrisanim rashladnim sistemom, koji omogućava hlađenje na četiri načina:

 • I. stepen – hlađenje uz pomoć rekuperatora (izmenjivača toplote) i spoljnog vazduha,
 • II. stepen – hlađenje uz pomoć rekuperatora i adijabatskog hlađenja isparavanjem, za dodatno rashlađivanje spoljnog vazduha,
 • III. stepen – hlađenje uz pomoć rekuperatora i adijabatskog hlađenja isparavanjem, i dodatno hlađenje uz pomoć integrisanog mehaničkog rashladnog sistema u uređaju,
 • IV. stepen – hlađenje uz pomoć rekuperatora i adijabatike zamenjuje se zatvorenim rashladnim tornjem, gde rashladnu vodu (medij) pripremamo isključivo ugrađenim mehaničkim rashladnim sistemom. Kondenzacijska toplota pritom se ispušta uz pomoć rekuperatora i adijabatike.

Pročitajte više o rashladnom agregatu voda-voda: Rewatemp

menerga-rewatemp-geotermalna-toplotna-pumpa-i-geotermalni-rashladni-agregat-u-jednoj-hibridnoj-jedinici

Pročitajte više o rashladnom agregatu voda-zrak: Hybritemp

hybritemp-97-98_rashladni-uredaj-za-uklanjanje-viska-toplote-iz-prostora-sa-velikim-toplotnim-opterecenjem-adijabatsko-hladenje-isparavanjem

Rashladni agregat u odnosu na arhitekturu

Postavljanje rashladnih tornjeva i vazdušnih hladnjaka, najčešće predstavlja arhitektonske barijere. Pritom se pojavljuju i prostorni zahtevi za rashladnim agregatima, sistemima za slobodno hlađenje, dodatnim rashladnim tornjevima, što povećava operativne troškove i zbog visoke zgusnutosti predstavlja mnogo prostora za regulaciju tih postrojenja.

Sistem Menerga ima rešenje i za to. Najmodernija kompresorska tehnologija i međusobno optimalno usklađene komponente uređaja, omogućuju napuštanje krovnih – često bučnih – rashladnih elemenata. To predstavlja arhitektonsku prednost.

Ne može se zanemariti ni prostorni profit i ekonomičan rad. Najvažnije je da vam je, tokom procesa – pre, nakon i tokom gradnje – uvek dostupna osoba, na čiji se savet možete osloniti.

Emergency Call

In case of urgent, feel free to ask questions.

Start typing and press Enter to search