KONTAKT

DEŽURSTVO 24/7

dežurna številka za nujne primere
tudi ob vikendih in praznikih:

Naše naprave obratujejo

0 h
NA DAN
0 dni
NA TEDEN
0 dni
NA LETO
Naprave za klimatizacijo, prezračevanje, ogrevanje in hlajenje delujejo neprekinjeno. Obratujejo praktično brez prestanka – delujejo le z manjšo ali večjo obremenitvijo. Ob tako intenzivni uporabi je priporočljivo redno vzdrževanje in servisiranje naprav, saj se s tem bistveno podaljša življenjska doba naprav.

Tehnični servis

Z rednim servisiranjem, ki ga opravijo strokovno usposobljeni tehnični serviserji podjetja Menerga, vam lahko zagotovimo, da bo vaš sistem ves čas obratoval optimalno. Številni dolgoletni naročniki se strinjajo, da je prav profesionalno vzdrževanje naprav in sistemov pripomoglo k njihovemu brezhibnemu delovanju. S tem se je podaljšala njihova življenjska doba na bistveno več kot 20 let – obdobje, v katerem so primerljive stavbe morale v celoti nadomestiti sisteme klimatizacije, prezračevanja, ogrevanja in hlajenja.

Nihče ne pozna naprav Menerga tako, kot jih pozna tehnični servis podjetja Menerga. Toda naš servis ni zgolj servis. Je veliko več. Nase gledamo kot na vseživljenjskega partnerja vaše naprave. Zaupajte našemu inženirskemu znanju in videli boste, da se splača delati s kompetentnimi strokovnjaki!

Regija Adriatic

Znotraj regije Adriatic je aktivnih 15 mobilnih serviserjev, ki so stacionirani med Mariborom (Slovenija) in Beogradom (Srbija) in aktivno pokrivajo območje Slovenije, Hrvaške, Srbije, Bosne in Hercegovine, Črne Gore, Kosova in Makedonije. Na tak način je Vaš strokovni servis oddaljen vedno le en telefonski klic vstran.

Življenjski cikel naprave

 • Priprava na zagon in zagon naprave

  Pred pričetkom zagona poskrbimo za ustrezno pripravo gradbišča, da lahko pričnemo s spuščanjem naprave v zagon. Za tem napravo interno priključimo in jo zaženemo ter izvedemo meritve.

 • Prevzem in uvajanje uporabnika

  Po zagonu poskrbimo, da uporabnika oz. vzdrževalca seznanimo s sistemom - uvedemo ga v pravilno upravljanje in rokovanje z napravo, nato napravo predamo in zaključimo prevzem.

 • Skrbno in redno vzdrževanje

  Nudimo profesionalno vzdrževanje naprave, da zagotovimo optimalno delovanje naprave skozi celotno življenjsko dobo sistema.

 • Odprava motenj ali popravila

  V primeru, da je potrebno izvedemo servisne posege in popravila naprav ter poskrbimo za odpravo morebitnih motenj. V kolikor je tehnično mogoče, skušamo odpraviti motnje že na daljavo.

 • Nadgradnja ali sanacija

  Tehnologijo neprestano izboljšujemo. Zaradi tega se po desetletjih obratovanja včasih pokažejo možnosti za njeno nadgradnjo. Po potrebi sistem nadgradimo in poskrbimo za ustrezno sanacijo.

Predelava, nadgradnja in posodobitev starih klimatskih naprav

 Našim strankam priporočamo nadgradnjo naprav starejših od 20 let. Rezultat nadgradnje je povišana energetska učinkovitosti, zmanjšan CO2 odtis in povišan energetski prihranek pri obratovanju. S tem je naprava pripravljena na delovanje za naslednjih 20 let.

Vzdrževalna pogodba

Poleg nujnih servisnih posegov in rednih servisnih posegov, svetujemo strankam, da za svoje naprave in sisteme poskrbijo z letno vzdrževalno pogodbo. S tem lahko stranke skrb po vzdrževanju popolnoma prepustijo profesionalnemu tehničnemu servisu iz podjetja Menerga. Vaša prednost: stroški, ki jih je mogoče natančno predvideti v naprej in pravilno delovanje sistema z maksimalnim prihrankom energije, kakor tudi dodaten popust.

Za vas smo oblikovali štiri pakete vzdrževalnih pogodb, ki so največkrat izbrani med našimi naročniki.

Štirje paketi vzdrževalnih pogodb

Redni poletni servis
Redni zimski servis
Poletni kontrolni pregled
Zimski kontrolni pregled
Popust na nabavo filtrov
Kontrola uhajanja hladilnega sredstva *
Pomoč na daljavo
24/7 dežurna številka
Popust na kilometrino
Ocena
 
Kontrolni paket
Redna
kontrola

3% popusta

1x letno
1x letno
3%
Redni poletni servis
Redni zimski servis
Poletni kontrolni pregled
Zimski kontrolni pregled
Popust na nabavo filtrov
Kontrola uhajanja hladilnega sredstva *
Pomoč na daljavo
24/7 dežurna številka
Popust na kilometrino
Ocena
 
Začetni paket
Osnovno
vzdrževanje

5% popusta

1x letno
1x letno
10%
Redni poletni servis
Redni zimski servis
Poletni kontrolni pregled
Zimski kontrolni pregled
Popust na nabavo filtrov
Kontrola uhajanja hladilnega sredstva *
Pomoč na daljavo
24/7 dežurna številka
Popust na kilometrino
Ocena
 
Standardni paket
Redno
vzdrževanje

10% popusta

1x letno
1x letno
1x letno
1x letno
15%
Redni poletni servis
Redni zimski servis
Poletni kontrolni pregled
Zimski kontrolni pregled
Popust na nabavo filtrov
Kontrola uhajanja hladilnega sredstva *
Pomoč na daljavo
24/7 dežurna številka
Popust na kilometrino
Ocena
 
Napredni paket
Vzdrževanje
+

15% popusta

1x letno
1x letno
2x letno
2x letno
25%
*Za naprave s kompresorskim sistemom: Zakonsko predpisano preverjanje uhajanja hladilnega sredstva v skladu z uredbo o uporabi ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov (Ur.l.RS št. 41/10).
Energetika

Menerga prednosti

Originalni rezervni deli

Vgrajujemo izključno originalne rezervne dele. Vaša prednost tukaj je zajamčena kakovost in hitra dobava. Originalni rezervni deli so neprestano na voljo. Po potrebi pa je možno tudi z nadgradnjo modernizirati posamezne sklope naprave. To zagotavlja – ob primernem vzdrževanju – življenjsko dobo naprave, ki traja več desetletij.

Menerga WebServer - Web Nadzorni Sistem

Spremljajte in nadzorujte naprave vašega sistema s pomočjo Menerga WebServer-ja. Gre za t.i. web nadzorni sistem, ki ga je mogoče namestiti na vsak računalnik, tablico ali na WebCapsule sobni panel z multi-touch zaslonom na dotik. Slednjega lahko vgradimo kamorkoli: elektro omarica, nadzorna soba, recepcija, luksuzni apartmaji, hotelska soba, itd. Več o WebServerju najdete tukaj.

Izobraževanje vzdrževalcev

Vzdrževalcem zgradb nudimo osnovno in poglobljeno izobraževanje o upravljanju z napravami in sistemi Menerga, kakor tudi njihovem vzdrževanju, servisiranju ter odpravi motenj. Poskrbeli bomo, da bodo naši serviserji prenesli ustrezna znanja in spretnosti.

Menerga servis – dodaten plus

Širše kompetence

Serviserji podjetja Menerga so širše specializirani in imajo tudi znanja iz tehničnih področij, ki so posredno povezana s klimatizacijo in elektrotehniko. Večkrat se zgodi, da napake izvirajo tudi iz drugih naprav v sistemu. Takrat je za rešitev potrebno znanje specifičnih področij, ki preraščajo okvire osnovnega tehničnega znanja.

Spletna podpora - oddaljeno spremljanje podatkov in “diagnoza na daljavo”

Vsem strankam, ki imajo v svoji zgradbi implementiran sistem z povezavo na internet oz. digitalno regulacijo ali centralni nadzorni sistem, nudimo tudi oddaljeno podporo. Na tak način lahko nastale motnje diagnosticiramo preko spletne povezave in ugotovimo, ali lahko pomagamo vzdrževalcu odpraviti motnjo kar preko telefona, ali je potreben servisni poseg, da ponovno vzpostavimo ravnovesje v sistemu.

Servisiranje naprav drugih proizvajalcev

Po potrebi lahko ponudimo tudi servisiranje naprav drugih proizvajalcev – znotraj branže klimatizacije, prezračevanja, ogrevanja, hlajenja in širše.

KONTAKT

DEŽURSTVO 24/7

dežurna številka za nujne primere
tudi ob vikendih in praznikih:

Emergency Call

In case of urgent, feel free to ask questions.

Start typing and press Enter to search