Stvorili smo tri energetska rešenja koja kriju mnogo više od samo energetski efikasnih uređaja. Ovde investitorima nudimo znanje koje dolazi sa dubokim poznavanjem struke i obimnim znanjem prakse i sa više od 25 godina iskustva, kao i razumevanjem izgradnje fizike i održivog razvoja.

Tri vrste energetskih rešenja za zgrade

Zelena energetska rešenja zgrada

OSNOVNA ENERGETSKA REŠENJA

Rešenje za ventilaciju i klimatizaciju

Osnovno rešenje višeg razreda pri kome izvodimo energetsku analizu i sve
potrebne proračune za ugradnju visokoefikasnog sistema ventilacije i
klimatizacije.

Zelena energetska rešenja zgrada

NAPREDNA ENERGETSKA REŠENJA

Integrisana energetska rešenja

Nadgrađeno integralno rešenje višeg razreda pri kome postavljamo energetski koncept, projektujemo klimatizaciju, ventilaciju, grejanje i hlađenje, i zgradu opremamo digitalnom regulacijom (DDC) i centralnim nadzornim sistemom (CNS).

Zelena energetska rešenja zgrada

PLATINUM ENERGETSKA REŠENJA

Integralna energetska rešenja za zelenu zgradu

Potpuno integralno rešenje višeg razreda sa optimizacijskom dopunom GreenBuilding obuhvata unapređeni energetski koncept sa vođenjem i nadzorom projekta, potpuno projektovanje rešenja sa dodatkom pripreme i raspodele toplotne i rashladne energije i projektom implementacije alternativnih izvora energije. Zgrada je u potpunosti opremljena digitalnom regulacijom (DDC) i centralnim nadzornim sistemom (CNS).

Od koncepta do provedbe: pažljivo planiramo svaki detalj!

Energetska rešenja – Usporedba s obzirom na njihov opseg

Energetska analiza (preliminarna analiza, analiza potrošnje energije)
Smernice za poštovanje zahteva građevinske fizike
Analiza detalja građevinske fizike (GF)
Priprema energetskih rešenja na području GF / korekcija postojećih »grešaka« GF
Projektni zadatak
Ispravka detalja građevinske fizike
Arhitektonski support (građevinski detalji, detalji regulacije i regulacije osvetljenja) i savetovanje
Projektantski support i savetovanje
Koncepcija energetskih izvora
Izrada koncepta elemenata mašinskih instalacija
Izrada koncepta elemenata digitalne regulacije
Sinhronizacija arhitektonskih i instalacijskih detalja
Proračun letnjih dobitaka toplote po VDI2078
Definisanje potreba za grejanjem i hlađenjem prostora
Tehnički proračun i dimenzionisanje elementa grejanja i hlađenja
Projektovanje sistema grejanja i hlađenje
Proračun potrebnih količina vazduha
Sistemi rekuperacije i regeneracije energije otpadnog vazduha u klimatizacionim uređajima
Projektovanje termodinamičkih promena stanja vazduha
Dimenzionisanje funkcionalnih sklopova za klimatizacione i ventilacione sisteme
Izrada h–x dijagrama kondicioniranja vazduha
Koncepcija sistema distribucije vazduha po prostorima
Projektovanje sistema distribucije vazduha po prostorima
Individualna specifikacija kombinovanih hibridnih rashladno–grejnih uređaja za pripremu hladne vode
Izrada koncepta korisne upotrebe suvišne toplote kondenzacije
Izrada koncepta raspodele i distribucije hladne vode
Projektovanje glavnih razvoda hladne vode
Izrada koncepta snabdevanja daljinskim grejanjemm
Izrada koncepta raspodele i distribucije tople vode
Projektovanje glavnih razvoda tople vode
Izrada šeme energetike
Upotreba geotermalne energije
Upotreba OIE (obnovljivih izvora energije)
Projektovanje termički aktivne konstrukcije zgrade (sa udelom zračenja)
Upravljanje i regulacija sistemima za pripremu rashladne i toplotne energije
Regulacija osnovnih grana raspodele tople vode
Regulacija osnovnih grana raspodele hladne vode
Regulacija pojedinačnih ventilatora za provetravanje
Regulacija pripreme tople sanitarne vode
Upravljanje sistemima za zaštitu od legionele
Upravljanje i regulacija unutrašnjom rasvetom
Upravljanje i regulacija spoljašnjom rasvetom
Regulacija elemenata za osenčenje
Izrada celokupne šeme sa specifikacijom opreme
Izrada projekta upravljanja
Izrada elektro-ormara sa delom visoke struje
Izvođenje CNS pojedinačnih objekata kao potprojekata
Definicija opsega i funkcionalnosti pojedinačnih komponenti CNS
Sistemi povezani u CNS celokupnog kompleksa
Struktura povezivanja svih energetskih postrojenja sa alfa num. prikazom osnovnih ekranskih slika
“Brza pomoć” na daljinu
Obaveštenja u realnom vremenu (e-mail, SMS)
IV. FAZA – IZVOĐENJE REŠENJA
Specifikacija sistema
Individualno prilagođavanje uređaja + sistema s obzirom na potrebe zgrade
Uputstva za održavanje i upotrebu sistema
Obuka osoblja za upravljanje sistemima
Popravka smetnji u garantnom roku
TRAJNOST
 
ENERGETSKO REŠENJE
OSNOVNARešenje ventilacije
i klimatizacije 
Pošaljite upit
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24/7

ENERGETSKO REŠENJE
NAPREDNOIntegrirano energetsko
rešenje

Pošaljite upit
 
osnovno
pomoć pri pisanju
osnovno
osnovno
osnovno
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24/7
ENERGETSKO REŠENJE
PLATINUMGreen Building integralno energetsko rešenjePošaljite upit
 
napredno
nadzor i pisanje
napredno
“intelligence sharing”
“intelligence sharing”
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24/7
Emergency Call

In case of urgent, feel free to ask questions.

Start typing and press Enter to search