Klima uređaj koji ima dvostruki rekuperator i s dvostepeni povrat toplotne energije

Uređaji grupe Dosolair 54 imaju visoke učinke povrata toplotne energije kod manjih i srednjih zapreminskih protoka vazduha pa su u širokoj upotrebi pri komfornoj klimatizaciji. Kombinacija visoko efikasnih komponenti s preciznom regulacijom i upravljanjem garantuje ekonomične režime rada s najvišim stepenom ugodnosti.

Ostale karakteristike i opcije:

 • Filtracija vazduha u svakom režimu rada,
 • izmenjivač toplote (rekuperator) otporan na koroziju, od polipropilena,
 • toplovodni grejač vazduha,
 • individualno prilagodljivi parametri,
 • uređaj izrađen u potpunosti i spreman za rad, sadrži sve elemente za komfornu klimatizaciju, uključujući elemente regulacije i upravljanja,
 • intenzivna kontrola kvaliteta sa probnim radom uređaja u proizvodnji.

Opcije

 • klapna opticajnog vazduha,
 • vodeni hladnjak vazduha,
 • promenljiv položaj ventilatora,
 • prigušivači zvuka,
 • izvedba za spoljnu montažu,
 • klasa toplotnih mostova TB1,
 • daljinski nadzor,
 • i mnogo više.

Ukratko

 • Za povrat toplinske i rashladne energije,
 • Temperaturni učin iznad 75% (rekuepracija zraka),
 • Energetski učinkoviti EC-ventilatori / EffiVent,
 • Inteligentno By-pass vođenje zraka,
 • Dvostupanjska filtracija dobavnog zraka,
 • Integrirana funkcija odleđivanja,
 • Kompaktna konstrukcija uređaja,
 • Integrirana upravljačka i regulacijska oprema, kompatibilna sa svim CNS sustavima,
 • Neograničene mogućnosti sastavljanja klima uređaja,
 • Ispunjava zahtjeve VDI 6022.

Opis rada

Zimski režim rada

Pri niskim spoljnim temperaturama, uređaj radi potpuno u režimu povrata toplotne energije od povratnog na spoljni vazduh. Standardno ugrađen toplovodni grejač vazduha, obzirom na potrebe, pokriva ventilacione i transmisione gubitke objekta.

Režim odleđivanja rekuperatora

Svi rekuperatorski izmenjivači toplote su skloni tome da pri niskim spoljnim temperaturama smrznu na strani otpadnog vazduha. U režimu odleđivanja otvara se sistem klapni. Toplotna energija sadržana u povratnom vazduhu odleđuje izmenjivač toplote i precizno reguliše količinu vazduha pojedinih vazdušnih tokova.

Prelazni period

Pri rastu spoljne temperature smanjuje se potreba za povratom toplotne energije. Željena temperatura dovodnog vazduha postiže se kontinualnom regulacijom sistema klapni koje su ugrađene u uređaju.

Slobodno hlađenje

Pri daljem rastu spoljne temperature, pomoću integrisanog By-pass-a, izmenjivač toplote – rekuperator, potpuno se zaobiđe i uređaj radi u režimu bez povrata toplotne energije. By-pass je na oba vazdušna toka tako konstrukcijski napravljen da znatno smanjuje unutrašnje padove pritiska, a time i radnu snagu motora ventilatora.

Letnji režim rada

Kad je temperatura spoljnog vazduha viša od temperature povratnog vazduha, visoko efikasni izmjenjivač toplote – rekuperator, vraća rashladnu energiju. Time se topli spoljni vazduh hladi povratnim vazduhom.

Grejanje opticajnim vazduhom*

U režimu “opticajni vazduh” klapne spoljnog i otpadnog vazduha potpuno su zatvorene. Dovodni vazduh se greje na željenu temperaturu pomoću toplovodnog grejača vazduha. Tako se mogu prostori koji nisu stalno u upotrebi, kao na primer učionice ili sportske dvorane, pre upotrebe vrlo brzo zagrejati.

* moguće samo s dodatnom klapnom opticajnog vazduha (dodatna oprema)

Dokumenti

Emergency Call

In case of urgent, feel free to ask questions.

Start typing and press Enter to search