prezracevanje-bolnice-zdravstvo-medicina-ambulanta-klimatizacija

Ventilacija bolnica/ambulanti

Ventilacija bolnica zahteva detaljno i odgovorno promišljanje o sistemu ventilacije i klimatizacije. Ventilacija u zdravstvu pacijentima treba osiguravati odgovarajuće uslove za oporavak, a lekarima odgovarajuću provetrenost za koncentrisani rad – 24 sata na dan, 365 dana u godini. Regulacija temperature, ali i vlage neizostavan je deo upravljanja energijom u bolnicama. Visoka temperatura i visoka vlaga utiču na psihofizičko stanje pacijenata, ali i na njihovu brzinu oporavka. Higijenski standardi su ovde visoki – zato je posebno važno da status projekta odgovara uslovima zahtevanim u praksi.

Takođe se treba pobrinuti za dovoljan broj izmena vazduha i uklanjanje mikročestica, koje uzrokuju infekcije, alergije, astme, svrab, iritaciju i pojavu glavobolje. Zato treba osigurati i izuzetno kvalitetne filtere i filtraciju.

U bolnicama je važno poštovati i mikroklimatske uslove zahtevane u operacionim salama i sobama za oporavak nakon kritičnih operacija.

Uza sve to potrebna je i optimizacija energije. Tu je detaljno inženjersko znanje neizostavno za uspešnu realizaciju zdravstvenih ustanova.

Pogodni klima uređaji: Adsolair 56/58 | Resolair 62/66 in Resolair 64/68 | Adconair 76 | RewaTemp 

Emergency Call

In case of urgent, feel free to ask questions.

Start typing and press Enter to search