Menerga Webserver predstavlja moćno rešenje za upravljanje i kontrolu u automatizaciji klimatizacionih uređaja, ventilacije, grejanja i hlađenja, kotlarnica, podstanica, toplotnih stanica, prostora za sanitarnu vodu, bazenske tehnike, rasvete, itd. To je tzv. Web nadzorni sistem, koji je u svojoj osnovi Web SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition), a predstavlja puno jednostavniji, integrisani i finansijski povoljan način za upravljanje i kontrolu.

Za povezivanje na Webserver i prikaz podataka nije potreban nikakav dodatni softver. Pokrećemo ga preko Interneta ili Intraneta jednostavno iz bilo kojeg web pretraživača (Chrome, Firefox). Web server povezan sa samim upravljačkim uređajem sastoji se od:

HARDVER

Menerga U-DDC upravljač sa WebServer modulom i mikroračunarom sa ekranom na dodir, zvanim Menerga WebCapsule

WEB APLIKACIJA

Web korisnički interfejs koji je isprogramiran i povezan prema bilo kakvim zahtevima projekta. Spomenuto uključuje WebServer vizualizaciju sa mogučnošću sistemskog integratora dizajniranog prema vlastitoj želji.

Dodatno

Mogućnost odabira između postavljene Menerga vizualizacije odn. Menerga Dashboard (vidi sliku) ili bilo koje vizualizacije, koju integratori mogu osnovati sami ili uz našu pomoć.

Demo – upravljanje WebServera u praksi:

Primer klima uređaja bilo kog proizvođača na Menerga WebCapsule- mikroračunaru sa ekranom na dodir..

100 %
Slobodno programabilan
100 %
Fleksibilnost u prikazu i dizajniranju
100 %
Kompatibilnost
100 %
Nezavisan od operativnog sistema

Funkcionalnosti

 • Brzi prikaz ključnih podataka i informacija za nadzor i upravljanje,
 • Pregled trenutnih i željenih vrednosti u realnom vremenu,
 • Obavesti,
 • Alarmi,
 • Praćenje poremećaja (log),
 • Rasporedi,
 • Istorijat (grafički prikaz istorijata podataka- trendovi),
 • Prikazivanje proširenih podataka (opcija).

Primer: WebCapsule Web Nadzorni Sistem na elektro ormariću.

Prednosti za klijente

 • Finansijski pristupačno rešenje koje ne zahteva dodatni licencirani softver,
 • Aplikacija je prilagođena prema projektnim zahtevima i željama klijenta,
 • Intuitivni grafički interfejs – vrlo jednostavan za korišćenje,
 • Fleksibilni grafički interfejs koji se jednostavno prilagođava prema zahtevima projekta ili ga integrator prilagođava prema svojim potrebama,
 • Jednostavno proširenje sistema bez dodatnih licenci i godišnjih troškova,
 • Nezavisni hardver: bilo koji tablet, telefon, računar (Mac ili PC).
 • Osiguran pristup: Promene postavki željenih vriednosti, rasporeda, kanala za uključivanje itd. Samo s odgovarajućim kodom. Mogućnost za stvaranje više korisnika s različitim nivoima i dubinama pristupa.
 • Fleksibilnost: WebServer sa svojim performansama programskog okruženja omogućava visok nivo prilagođavanja projektnim zahtevima.
 • Moguće ga je fleksibilno programirati i nadograđivati sa različitim modulima.

Menerga WebCapsule

Tehničke specifikacije Menerga WebCapsule mikroračunala i ekrana na dodir:

 • Ekran: kapacitativni 7 ’’ ekran na dodir (multitouch),
 • Rezolucija: 800 × 480 piksela,
 • Procesor: 64 bit, 1.2 GHz,
 • WiFi,
 • Ethernet veza,
 • Napajanje putem Micro USB punjača.

WebCapsule- mikroračunar sa ekranom na dodir koga je moguće ugraditi bilo gde.

Upotreba

WebServer se može koristiti putem:

 • desktop računara (bilo koji web pretraživač)
 • tableta, i smartphone-a za daljinsko korišćenje sistema,
 • direktno na elektro ormariću, gde se moramo pobrinuti da su ekran i mikroračunar montirani na elektro ormarić za direktno korišćenje sistema,
 • Samostalno- samostalna ugradnja.

Primer: WebCapsule Web Nadzorni Sistem na elektro ormariću.

Emergency Call

In case of urgent, feel free to ask questions.

Start typing and press Enter to search