Klima uređaj i integrisano adijabatsko hlađenje zraka – evaporativno hlađenje

Uređaji grupe Adsolair imaju visoke stepene povrata toplotne energije te su u širokoj upotrebi pri komfornoj klimatizaciji. Samo s integrisanim (indirektnim) “adijabatskim” hlađenjem isparavanjem, moguće je sniženje temperature dovodnog vazduha sve do 12°K*. Kompresorski rashladni sistem integrisan u grupi 58, povećava rashladnu snagu celoga sistema pri višim temperaturama i omogućuje dodatno odvlaživanje svežeg vazduha. Kombinacija visoko efikasnih komponenti s preciznom regulacijom i upravljanjem garantuje ekonomične režime rada s najvišim stepenom ugodnosti.

Ostale karakteristike i opcije:

 • filtracija vazduha u svakom režimu rada,
 • izmenjivač toplote (rekuperator) otporan na koroziju, od polipropilena,
 • toplovodni grejač vazduha,
 • individualno prilagodljivi parametri,
 • uređaj izrađen u potpunosti i spreman za rad, sadrži sve elemente za komfornu klimatizaciju, uključujući elemente regulacije i upravljanja,
 • intenzivna kontrola kvaliteta sa probnim radom uređaja u proizvodnji.

Opcije

 • klapna opticajnog vazduha,
 • vodeni hladnjak vazduha,
 • promenljiv položaj ventilatora,
 • prigušivači zvuka,
 • reverzibilni kompresorski rashladni sistem (Grupa 58),
 • izvedba za spoljnu montažu,
 • iskorišćenje otpadne toplote kompresorskog rashladnog sistema za različite namene grejanja (Grupa 58),
 • povećanje rashladne snage radi dodatnih zahteva,
 • klasa toplotnih mostova TB1,
 • daljinski nadzor,
 • i mnogo više.

Ukratko

 • Za povrat toplinske i rashladne energije
 • Temperaturni učin iznad 75%
 • Energetski učinkoviti EC-ventilatori / EffiVent
 • Integrirani kompresorski rashladni sustav (Grupa 58)
 • Inteligentno By-pass vođenje zraka
 • Dvostupanjska filtracija dobavnog zraka
 • „Adijabatsko” evaporativno hlađenje – hlađenje bez električne energije
 • Integrirana funkcija odleđivanja
 • Kompaktna konstrukcija klima komore
 • Neograničene mogućnosti sastavljanja klima uređaja
 • Ispunjava zahtjeve VDI 6022

Opis rada

Zimski režim rada

Pri niskim spoljnim temperaturama uređaj radi potpuno u režimu povrata toplotne energije iz povratnog na spoljni vazduh. Standardno ugrađen toplovodni grejač vazduha, obzirom na potrebe, pokriva ventilacione i transmisione gubitke objekta.

Režim odleđivanja rekuperatora

Svi rekuperatorski izmenjivači toplote su skloni tome da se pri niskim spoljnim temperaturama zalede na strani otpadnog vazduha. U režimu
odleđivanja otvara se sistem klapni. Toplotna energija iz povratnog vazduha odledi izmenjivač toplote, pri čemu se precizno reguliše količina vazduha pojedinih vazdušnih tokova.

Prelazni period

Pri porastu spoljne temperature smanjuje se potreba za povratom toplotne energije. Željena temperatura dovodnog vazduha postiže se kontinualnom regulacijom sistema klapni, koje su ugrađene u uređaju.

Slobodno hlađenje

Pri daljem rastu spoljne temperature, pomoću integrisanog By-pass-a, izmenjivač toplote – rekuperator, se potpuno zaobiđe i uređaj radi u režimu bez povrata toplotne energije. By-pass je na oba vazdušna toka tako konstrukcijski napravljen da znatno smanjuje unutrašnje padove pritiska, a time i radnu snagu motora ventilatora.

Letnji režim rada

Kad je temperatura spoljnog vazduha viša od temperature povratnog vazduha, visoko efikasni izmenjivač toplote – rekuperator, vraća rashladnu energiju.
Time se topli spoljni vazduh hladi povratnim vazduhom.

Grejanje opticajnim vazduhom*

U režimu “opticajni vazduh” klapne spoljnog i otpadnog vazduha potpuno su zatvorene. Dovodni vazduh se greje na zahtevanu temperaturu pomoću toplovodnog grejača vazduha. Tako se mogu prostori, koji nisu stalno u upotrebi, kao na primjer učionice ili sportske dvorane, pre upotrebe vrlo brzo zagrejati.

* moguće samo s dodatnom klapnom opticajnog vazduha (dodatna oprema)

Indirektno „adijabatsko“ hlađenje isparavanjem

Osnovna prednost rada uređaja Menerga Adsolair je u upotrebi posrednog “adijabatskog” hlađenja isparavanjem, u odnosu na direktan način hlađenja, jer se dovodni vazduh odvlažuje. Bitan element Adsolair procesa je dvostruki pločasti izmenjivač toplote – rekuperator, u kome se povratni vazduh “adijabatski” hladi. Na drugoj strani rekuperatora vazdušni tok spoljnog vazduha hladi se vlažnim i hladnim povratnim vazduhom, bez da uzima vlagu na sebe. Visoka efikasnost Adsolair principa temelji se na činjenici da se oba procesa (“adijabatsko” hlađenje isparavanjem PV i hlađenje DV) dešavaju u izmenjivaču toplote – rekuperatoru, istovremeno. Zbog visokog temperaturnog učinka dvostrukog pločastog rekuperatora, moguće je jako hlađenje spoljnogdovodnog vazduha. Sve do 12K. Po potrebi se uključi i kompresorski rashladni sistem, te dodatno ohladi dovodni vazduh.

Dokumenti

Emergency Call

In case of urgent, feel free to ask questions.

Start typing and press Enter to search