hydrotemp-energetski-modul-hidraulicni-modul-menerga-obnovlivi-izvor

HydroTemp: energetski i hidraulični modul –  rešenje za pripremu energije za grejanje i hlađenje

HydroTemp je energetski + hidraulični modul, koji povezuje proizvodnju i potrošnju toplotne i rashladne energije iz obnovljivog izvora.

HydroTemp je uređaj koji predstavlja važan deo mašinskih instalacija, budući da uz toplotnu pumpu / rashladni agregat brine o tome da je celokupni sistem protoka medija izveden pravilno, usklađeno i sinhronizovano.

U jednom kompaktnom uređaju objedinjen je energetski i hidraulični modul koji zgradi omogućuje:

 • aktivno grejanje; na način da upotrebljava toplotu iz obnovljivog izvora,
 • aktivno hlađenje; na način da višak toplote predaje obnovljivom izvoru,
 • pasivno hlađenje; na način da prenosi rashladnu energiju iz obnovljivog

Kombinacija oba modula u jednom uređaju omogućuje nadziranu, efikasnu i optimiziranu upotrebu obnovljivog  izvora na termodinamički najefikasniji način. Cevi unutar uređaja izvedene su sa najkraćim dužinama i sa minimalnim hidrauličnim opterećenjima. Uređaj stoga ima minimalan gubitak energije i funkcioniše na ekološki  prihvatljiv način.

Pomoću uređaja HydroTemp zgrada može osigurati gotovo besplatnu toplotnu i rashladnu energiju iz obnovljivog izvora energije.

Što uređaj HydroTemp omogućuje?

Energetski modul služi za prenos toplote i za hlađenje iz obnovljivog izvora kao i  za vraćanje viškova toplotne energije u obnovljivi izvor. Hidraulični modul služi delimičnoj akumulaciji aktivne toplotne i rashladne energije

Uređaj HydroTemp pomaže pametno regulisanje viška i nedostatka energije.

Višak toplotne energije leti skladišti  za zimu. Višak rashladne energije zimi skladišti za leto.

Privremeno skladišti energiju u zemlji koja predstavlja skladište energije i potpuno obnovljiv izvor.

100% kompatibilnost sa toplotnom pumpom i rashladnom jedinicom u jednom Menerga RewaTemp uređaju.

hydrotemp_pasivno-hlađenje

Uređaj energiju „pretače” s jednog godišnjeg doba u drugo godišnje doba, dok je u međuvremenu skladišti na ekološki prihvatljiv način.

Prednosti

OPERATIVNI TROŠKOVI

Zagarantovani su najniži operativni troškovi pri transformaciji obnovljivog izvora.

BRZA UGRADNJA

Tipski uređaj omogućuje brzu i preciznu ugradnju.

Mala površina

Zagarantovana je minimalna potrebna površina osnove podstanice objekta.

TRANSPARENTNI NADZOR

Kompletan nadzor upotrebe obnovljivog izvora.

Radni vek

Produžen radni vek toplotne pumpe / rashladnog agregata.

Prenos energije

Reč je o procesu prenosa energije iz zemlje, koji se odvija tako da:

 • kad nam treba toplotna energija (zimi), nju iz zemlje prenesemo za grejanje.
 • kad nam treba rashladna energija (leti), nju iz zemlje prenesemo za hlađenje.

Skladištenje energije

Reč je o ekološki sigurnom skladištenju energije u zemlji, koje se odvija na način da:

 • kad imamo višak toplotne energije (leti), nju u zemlji skladištimo za zimu, kako bismo se njom grejali
 • kad imamo višak rashladne energije (zimi), nju u zemlji skladištimo za leto, kako bismo se njom hladili.

Reč je o „energetskom Jing-Jangu”, odnosno tzv. prelazu energije, koji nam omogućuje ekološki neosporno skladištenje energije od trenutka kad je imamo previše do trenutka kad je imamo premalo.

Zašto je HydroTemp novitet u području mašinskih instalacija?

HydroTemp je uređaj koji predstavlja važan deo mašinskih instalacija, budući da uz toplotnu pumpu / rashladni agregat, brine o tome da je celokupni sistem protoka medija izveden pravilno, sistematski i sinhronizovano. On povezuje izmenjivače toplote sa rezervoarima energije i toplotnom pumpom / rashladnim agregatom.

Uređaj HydroTemp predstavlja novitet, upravo zbog toga, što kombinuje sve što je nekada projektant morao planirati i izračunavati sam – nakon što se odlučio za implementaciju toplotne pumpe.

Sada projektant za to može odabrati tipski proizvod. Na taj način postaju suvišni proračuni dimenzionisanja izmenjivača toplote, rezervoara za vodu i njihovog rasporeda u podstanici. Suvišni postaju i brojni mali detalji koje je bilo potrebno planirati.

Ovo poslednje je od projektanta tražilo mnogo vremena i koncentracije. Međutim, sada je to moguće odabrati brzo, precizno i bez komplikacija, a što je najvažnije, u potpunosti sinhronizovano sa sistemom za optimalan rad.

Time je osigurana velika brzina i preciznost kod izvođenja projekta.

Takođe, izbegavamo nepotrebnu proveru namenski izrađene instalacije i digitalne regulacije za povezivanje izmenjivača toplote i preusmeravanje toka medija. Vlasnici zgrada na taj način će mnogo uštedeti na montaži instalacija.

Režimi rada

Uređaj HydroTemp sadrži 5 prethodno programiranih različitih režima rada, koji se automatski regulišu, s obzirom na potrebe za grejanjem/hlađenjem u zgradi, odnosno s obzirom na to je li moguće prenositi ili skladištiti energiju. Tri glavna režima rada predstavljena u nastavku su: aktivno grejanje, aktivno hlađenje, pasivno hlađenje.

Na gornjim šemama prikazane su osnovne veze ovih načina rada između uređaja HydroTemp, toplotne pumpe Rewatemp i zemlje, koja predstavlja rezervoar (akumulaciju) energije.

Funkcionisanje u svim godišnjim dobima

ZIMA

U zimskom režimu, HidroTemp prenosi toplotu na najtermodinamički najpovoljniji način kako bi pripremio grejnu energiju za zgradu. Takođe omogućava zagrevanje sanitarne tople vode.

LJETO

U letnjem režimu, HidroTemp odvaja višak toplote generisane tokom pripreme rashladnog sredstva u obnovljivi izvor, tako da višenamenska toplotna pumpa radi sa najboljim EER-om, a istovremeno priprema sanitarnu toplu vodu.

JESEN/PROLEĆE

U prelaznom periodu HidroTemp uređaj prenosi pasivnu energiju hlađenja i brine o prenosu toplote u fazi delimične pripreme energije hlađenja i delimične pripreme toplotne energije.

Sastavni delovi uređaja HydroTemp

MEHANIČKI SASTAVNI DELOVI

Tipski izrađena kompaktna jedinica HydroTemp ima 3 ugrađena izmenjivača toplote, sve potrebne preklopne klapne s elektromotornim pogonom, kao i sve potrebne senzore i opremu za upravljanje. Izmenjivači toplote u uređaju HydroTemp:

I. izmenjivač toplote za prenos toplote obnovljivog izvora za pripremu toplotne energije.

II. izmenjivač toplote za regeneraciju obnovljivog izvora (odvod toplote kondenzacije).

III. izmenjivač toplote za prenos toplote obnovljivog izvora za pasivno hlađenje

REZERVOAR VODE ACCUTEMP

Deo sistema HydroTemp je i rezervoar tople i hladne vode Menerga AccuTemp.

Reč je o rezervoaru grejnog i rashladnog medija, s posebnim višestepenim sistemom za optimalno temperaturno raslojavanje i smanjenje padova pritiska na priključcima.

Omogućuje optimizovanje grejnih i rashladnih sistema s toplotnim pumpama ili kondenzacijskom tehnologijom. Osigurava smanjenje potrošnje električne energije i optimalnije uslove za rad uređaja.

AUTOMATIZACIJA

Svaki uređaj tipski je opremljen razvodnim ormarićem, koji sadrži svu potrebnu regulacijsku i programsku opremu. Prethodno programirani algoritam osigurava pravilnost rada svih režima i povezivost sa sistemom pripreme energenta (Menerga Rewatemp). Razvodni ormarić omogućava povezivanje s centralnim nadzornim i upravljačkim sistemom (CNUS), a time i pregledan prikaz:

 • statusa prenosa obnovljivog izvora,
 • aktivnosti pojedinog izmenjivača toplote,
 • temperature medija,
 • automatskog informisanja,
 • istorije podataka.

Tipske veličine uređaja HydroTemp

Uređaj HydroTemp može se univerzalno montirati, bez obzira na namenu zgrade. Bez obzira na to radi li se o vrtiću, školi, industrijskoj hali, wellness-kompleksu ili kancelarijama. HydroTemp je prikladan za projekte, čiji rezultat mora biti održiva zgrada s niskom potrošnjom energije.

Postoji 12 veličina uređaja HydroTemp, koje variraju s obzirom na toplotnu ili rashladnu snagu.

Najmanja verzija uređaja prikladna je za zgrade kojima je potrebno ~ 30 kW rashladne energije, odnosno ~ 40 kW toplotne energije. To su najčešće zgrade veće od 2000 m². Najveća verzija uređaja osigurava 500 kW rashladne snage i 640 kW toplotne snage.

Veličine uređaja HydroTemp:
snaga hlađenja / snaga grejanja (kW)

 • 30 / 40 kW
 • 36 / 50 kW
 • 50 / 65 kW
 • 75 / 100 kW
 • 90 / 120 kW
 • 120 / 160 kW
 • 160 / 200 kW
 • 200 / 260 kW
 • 230 / 300 kW
 • 300 / 390 kW
 • 400 / 510 kW
 • 500 / 640 kW

Kompletno rešenje HydroTemp + Rewatemp

Integrisano rešenje unutar koga se nalazi HydroTemp, sastoji se i od hibridne toplotne pumpe Menerga RewaTemp. Pomoću integrisanog rešenja RewaTemp + HydroTemp, zgradama osiguravamo opipljive uštede energije. Ujedno im osiguravamo:

 • upotrebu isključivo obnovljivog izvora,
 • usklađenost sa evropskim propisima,
 • smanjenje emisije CO2 zgrade,
 • mogućnost da zgrada odgovara potrebama grejanja, hlađenja i pripreme sanitarne tople vode!!

Tako je moguće, na ujednačen način, osigurati sigurnu sinergiju četiri sistema u jednom rešenju: toplotna pumpa + rashladna jedinica + energetsko-hidraulična + skladištenje energije.

Kombinacija svih Menerga proizvoda pruža opipljive prednosti. HydroTemp pruža optimalne radne uslove za višenamensku toplotnu pumpu Rewatemp. To se postiže grejanjem ili hlađenjem vode do idealne temperature, pre nego što uđe u toplotnu pumpu Rewatemp. Ovakav način rada značajno povećava vek trajanja višenamenske toplotne pumpe Rewatemp.

Brošura

Emergency Call

In case of urgent, feel free to ask questions.

Start typing and press Enter to search