Hlađenje prostora s visokim toplotnim opterećenjima slobodnim (indirektnim) hlađenjem, „adijabatskim“ hlađenjem isparavanjem

Uređaji grupe Adcoolair 75 omogućuju odvođenje toplote iz računskih centara i ostalih prostora s visokim toplotnim opterećenjima u režimu rada s opticajnim vazduhom. Kombinacija serijski ugrađenih sistema (indirektnog) slobodnog hlađenja, “adijabatskog“ isparavajućeg hlađenja i kompresorskog rashladnog sistema regulisane snage, uz minimalne dimenzije i niske unutrašnje padove pritiska sa vazdušne strane, osigurava se efikasno odvođenje toplote s vrlo niskim pogonskim troškovima. Ugradnja energetski efikasnih EC ventilatorskih jedinica u kombinaciji s regulacijom zapreminskog protoka vazduha na temelju stvarnih zahteva, dodatno smanjuje pogonske troškove. Uređaji grupe Adcoolair 75 su optimalno prilagođeni za upotrebu pri visokim temperaturama povratnog vazduha. Kombinacija visoko efikasnih komponenti s preciznom regulacijom i
upravljanjem garantuje efikasne režime rada s najvišim stepenom ugodnosti.

Ostale karakteristike i opcije:

 • Visoka električna efikasnost, jer su sve komponente projektovane na niske padove pritiska,
 • energetski ekonomični EC-Ventilatori /EffiVent,
 • unakrsni izmenjivač toplote (rekuperator) otporan na koroziju, od
  polipropilena,
 • mogućnost isključenja grejača kućišta,
 • ugradnja elektronskog ekspanzionog ventila,
 • filtracija vazduha u svakom režimu rada,
 • individualno prilagodljivi parametri,
 • intenzivna kontrola kvaliteta sa probnim radom uređaja u proizvodnji.

Opcije

 • integrisan By-pass OV/SV za sprečavanje stvaranja kondenzata pri niskim spoljnim temperaturama,
 • iskorišćenje otpadne toplote kompresorskog rashladnog sistema za
  različite namene grejanja,
 • vodeni hladnjak vazduha umesto integrisanog kompresorskog rashladnog sistema,
 • izvedba za spoljnu montažu,
 • daljinski nadzor,
 • i mnogo više.

Na kratko:

 • Efikasna proizvodnja rashladne energije uz upotrebu prirodnih izvora
 • Kompaktne dimenzije uređaja prilagođene za ugradnju u tehničke prostore – podstanice bez dodatnih rashladnih kula
 • Pouzdana proizvodnja rashladne energije čak i pri vrlo visokim spoljnim temperaturama
 • Nema prljanja procesnog vazduha prašinom ili s korozivnim štetnim supstancama
 • Ne utiče na stanje vlage procesnog vazduha
 • Niska potrebna protočna količina vazduha za odvođenje toplote
 • Vrlo dobre PUE vrijednosti do 1,1
 • Integrisana upravljačka i regulaciona oprema, kompatibilna sa svim CNS sistemima

Opis rada

Slobodno (indirektno) hlađenje pri niskim spoljnim temperaturama

Topli procesni (povratni) vazduh odvodi se ventilatorom povratnog vazduha iz prostora s visokim toplotnim opterećenjim te se vodi kroz asimetrični unakrsni izmenjivač toplote – rekuperator. Istovremeno se za preuzimanje toplote na drugoj strani, kroz rekuperator vodi spoljni vazduh. Vazdušni tokovi u rekuperatoru su fizički potpuno odvojeni. Procesni vazduh se tako u rekuperatoru radi rashladnog potencijala spoljnog vazduha ohladi. U tom režimu nema potrebe za uključivanje drugih komponenti rashladnog sistema.

Režim “adijabatskog” hlađenja pri srednjim spoljnim temperaturamah

Procesni vazduh se hladi slibodnim (indirektnim) “adijabatskim” hlađenjem
isparavanjem. Uključivanje kompresorskog rashladnog sistema nije potrebno. Prenos toplote adijabatskim ovlaživanjem se događa i pri nižim spoljnim temperaturama. Time je moguće zapreminski protok DV/OV vazduha, koji odvaja toplotu prilagoditi, što znači i smanjenu radnu snagu ventilatorske jedinice.

Rad pri višim spoljnim temperaturama

U letnjem režimu rada, pri vrlo visokim spoljnm temperaturama, dodatno se “adijabatskom” hlađenju isparavanjem dodaje i kompresorski rashladni sistem sa Scroll kompresorima regulisane snage. Procesni vazduh se pri tome ohladi. U sledećem koraku se procesni vazduh na isparivaču toplotne pumpe ohladi na željenu temperaturu dovodnog vazduha. Toplota odvedena od procesnog vazduha predaje se otpadnom vazduhu. Pošto “adijabatsko” hlađenje isparavanjem osigurava 50% zahtevane rashladne snage, kontinualno regulisan kompresorski rashladni sistem je odgovarajuće dimenzionisan na preostalih 50% ukupne rashladne snage.

Opciono: By-pass SV/OV vazduh

Za kontrolu odvlaživanja procesnog vazduha moguće je predgrejati spoljni vazduh preko integrisane SV/OV klapne. Na taj način se postižu učini u uštedi energije.

Opciono: Vodom hlađeni kondenzator

Toplotnu energiju procesnog vazduha odvedenu na isparivaču kompresorskog rashladnog sistema moguće je pomoću vodom hlađenog kondenzatora iskoristiti za grejanje ili za zagrejavanje potrošne tople vode. U tom slučaju kompresorski rashladni sistem radi kao toplotna pumpa. Inteligentna regulacija osigurava da kompresorski rashladni sistem, ako se pojavi potreba za grejanjem, primarno radi kao toplotna pumpa.

Dokumenti

Emergency Call

In case of urgent, feel free to ask questions.

Start typing and press Enter to search