Povrat toplotne energije iz otpadne vode s protivstrujnim koaksijalnim rekuperatorom i toplotnom pumpom

Topla otpadna voda se često ispušta u kanalizaciju zajedno s toplotom koju sadrži. Uređaji grupe Aquacond vraćaju vrlo veliki deo te toplotne energije na svežu vodu. Kombinacijom rekuperatora i toplotne pumpe potrebno je svega 10% energije koja bi bila potrebna za grejanje vode klasičnim načinom. Standardno ugrađeni sistem za čišćenje izmenjivača toplote omogućava upotrebu uređaja i kada je na raspolaganju zaprljana otpadna voda. Dragocenu energiju vraćate i dobijete nazad – svuda gdje se otpadna voda skuplja i gde se istovremeno mora pripremati sveža voda, kao npr. pri tuširanju, u bazenskim prostorima, bolnicama ili domovima za starije, perionicama, kao i u mnogim industrijskim procesima.

Ostale karakteristike i opcije:

 • Konstantne protočne brzine zbog nepromenjenih preseka cevovoda na toku otpadne vode,
 • toplotna pumpa sa hermetičkim kompresorom rashladnog sistema,
  hlađenim usisnim gasom i postavljenim na prigušivače vibracija,
 • uređaj izrađen u potpunosti i spreman za rad, sadrži sve elemente za komfornu klimatizaciju, uključujućielemente regulacije i upravljanja,
 • intenzivna kontrola kvaliteta sa probnim radom uređaja u proizvodnji.

Opcije

 • izvedba bez automatskog čišćenja izmenjivača toplote – rekuperatora,
 • dodatna predfiltracija otpadne vode s grubim filtrom,
 • izvedba sa sigurnosnim izmenjivačem toplote i razdvojenom otpadnom i svežom vodom,
 • By-pass izmenjivača toplote – rekuperatora,
 • daljinski nadzor,
 • i mnogo više.

Ukratko:

 • Povrat toplotne energije iz čiste ili nečiste otpadne vode za grejanje sveže vode
 • Smanjenje potreba za grejanje sveže vode sve do 90%
 • Automatsko čišćenje izmenjivača toplote – rekuperatora
 • Regulacija protočnih količina
 • Uređaj se može koristiti i kao sistem povrata rashladne
  energije
 • Integrisana upravljačka i regulaciona oprema, kompatibilna sa svim CNS sistemima.

Opis rada

Namena uređaja Aquacond je, da hladnu svežu vodu energetski efikasno zagreje na odgovarajuću temperaturu potrošne tople vode. Kao izvor toplote koristi se toplotna energija otpadne vode. Prenos toplote odvija se u kombinaciji rekuperativnog izmenjivača toplote i toplotne pumpe.

Prvo topla otpadna voda struji kroz rekuperator a zatim i kroz isparivač toplotne pumpe. Jednaka količina sveže vode struji u suprotnom smeru prvo kroz rekuperator a zatim kroz kondenzator toplotne pumpe. Veći deo toplotne energije sadržane u otpadnoj vodi se prenese na svežu vodu već u rekuperatoru. Taj proces odvija se efikasno zbog protivstrujnog načina prenosa toplote koji ne troši dodatnu energiju. Na isparivaču toplotne pumpe otpadnoj vodi se dalje oduzima deo toplotne energije, koja se na kondenzatoru toplotne pumpe predaje prethodno predgrejanoj svežoj vodi. Zbog optimalne usklađenosti pojedinih komponenti dostižemo visoki stepen faktora grejanja (COP=11).

Ujednačeni preseci cevovoda otpadne vode osiguravaju jednoliko visoke brzine strujanja. Tako se konstrukcijski smanjuje mogućnost hvatanja nečistoća za zid cevi izmenjivača toplote, što bi oslabilo učin prenosa toplotne energije u rekuperatoru. Uprkos jednakomernom protoku otpadne vode, ostaje mogućnost da se u toploj otpadnoj vodi nalaze otopljeni sapuni, masti i ostale stvari koje se u fazi hlađenja talože na zidove izmenjivača toplote. Zbog zasićenja otpadne vode sa organskim rastvorima, može doći do razvoja bakterija i stvaranja mulja, koji se taloži na površini izmenjivača toplote.

Radi sprečavanja tih pojava, sistem automatskog čišćenja izmenjivača toplote u jednakim vremenskim intervalima propusti pročistače kroz cevovod otpadne vode. Pročistači odstranjuju nataloženi talog sa zidova cevi, te time sprečavaju nastajanje taloga na površini izmenjivača topline.

Dokumenti

Emergency Call

In case of urgent, feel free to ask questions.

Start typing and press Enter to search